Upplysta vägar behövs för malmbergets stenhuggare

Ibland kan det behövas förstärkt belysning på ett fordon. Arbetsfordon som befinner sig i mörkare områden som gruvor kan ha nytta av starkare arbetsbelysning. Ett alternativ för att se över detta är att du kikar på Bright by Lyson led-ramper. För mig är det oklart exakt vilken belysning de har på sina arbetsfordon under arbetspassen, men sannolikt använder arbetarna en effektiv ljuskälla för att få god sikt nere i gruvgångarna.

I Kiruna finner du järngruvan som drivs av LKAB. Företaget har brutit järnmalm sedan tidigt 1900-tal i Kirunagruvan. Berget som har all järnmalm heter Kiirunavaara och ligger alltså i Kiruna kommun. Redan under 1600-talet hittade man malm i berget.

Gruvan ligger väster om staden Kiruna men syns tydligt nästan var du än befinner dig i Kiruna. Under 2000-talet upptäckte man att det fanns sprickor som närmade sig staden. Dessa sprickor hade troligtvis skapats av alla sprängningar man genomfört i gruvområdet.

Troligtvis använder arbetarna i gruvan belysning som skiljer sig från vanliga fordonslampor. Om de använder Bright by Lyson led-ramper låter jag vara osagt då jag inte har en susning. Antagligen har gruvarbetarna en förstärkt arbetsbelysning för att kunna se klart nere i gruvan.

Lite smått förvånande kan jag konstatera att gruvan är över 1500 meter djup och består av miltals vägar under jorden. Kirunagruvan tituleras ofta som en av världens största underjordsgruva för järnmalm.

Historia från LKABs hemsida hänvisar till att allt startade med en ekorrjakt under 1600-talet. En bonde fann under jakten en svart sten som senare visade sig vara järnmalm. Bonden sålde järnmalmsbiten och fyndigheten rapporterades vidare till ämbetsmän i den svenska regeringen.

Bolaget LKAB bildades i slutet av 1800-talet och har varit en viktigt bit i Sveriges exportindustri.

Om du lockas av LKAB finns möjligheter att arbeta där som mekaniker, borrare, lastbilschaufför, maskinförare, reparatör, servicetekniker och flera andra tjänster. Du hittar aktuella tjänster direkt på LKABs hemsida.